SMART riešenie

SmartBridge dodáva jak štandardizované IoT riešenia, tak vývoj na mieru Vašim potrebám.

O Nás

Spoločnosť SmartBridge je IoT integrátor pôsobiaci predovšetkým v Českej a Slovenskej republike. Zabezpečuje kompletné služby v oblasti internetu vecí – od zabezpečenia hardwaru ( čidla/ sensory/ monitorovacie zariadenia ) pre zhromažďovanie dát až po vývoj a poskytnutie mobilných a internetových aplikácií vytvorených pre potreby danej služby a klienta vrátane následného dohľadu a zákazníckej starostlivosti. Pre svoje riešenia využívame prenosové siete využívajúce všetky dostupné technológie (tj. LoRa, SIGFOX, GSM, 3G/4G, atď.).

Spoločnosť SmartBridge je súčasťou jedného z najvýznamnejších konzorcií zaoberajúcich sa službami internetu veci v Českej republike. Toto konzorcium zahŕňa vývojárov a výrobcov zariadení, najvýznamnejších poskytovateľov infraštruktúry a veľké IT spoločnosti zabezpečujúce aplikačný vývoj na všetkých relevantných platformách.

Vzhľadom k našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti ITC ponúkame aj poradenstvo v rôznych technologických oblastiach vrátane oblasti budovania sietí elektronických komunikácií, dátových centier, informačných systémov a aplikácií. Pomáhame našim klientom dosiahnuť lepšie výsledky prostredníctvom automatizácie, robotizácie a digitalizácie. Spoločne rozvíjame a pilotujeme nové spôsoby podnikania, pri ktorých sa nebojíme výziev, ktoré prináša Industry 4.0 a implementácie AI (umelej inteligencie). Nami navrhované nové obchodné / prevádzkové modely sú pripravené na výzvy, ktoré spoločnostiam prináša 4.priemyslová revolúcia v kyberneticko-fyzikálnych systémoch.

Internet vecí

Internet vecí alebo „Internet of Things“ („IoT“) je v súčasnosti témou, ktorá hýbe svetom technológií. Vďaka rýchlemu rozvoju nových bezdrótových technológií a pokročilým množstvom analýzy dát diametrálne rastie počet inteligentných zariadení pripojených k internetu rôznymi technológiami. Internet vecí sa týka napr. oblastí sledovania a zabezpečenia objetov, zásielok, vozidiel, alebo celej škály meracích zariadení, sledovania zvierat, sledovanie kvality ovzdušia, monitorovanie o ovládanie pouličnéno osvetlenia a odpadových systémov, správa parkovacích miest, atď.

Fenomén internetu vecí potom umožňuje zbieranie dát z doteraz nedostupných miest (napr. miesta bez stálého pripojenia na elektrinu, alebo vďaka nízkej cene senzorov aj z miest, kde to bolo doteraz finančne nerentabilné) lokálne vyhodnocovať získané dáta a nastaviť základné reakcie a upozornenia, ale aj diaľkovo ovládať zariadenia a na základe centrálnej analýzy dát aj predpovedať chovanie, vytvárať modely z rôznych výstupných dát a hlavne sprístupniť získané dáta pomocou mobilných alebo internetových aplikácií.

Služby

HW / Koncové zariadenia

Koncové zariadenie je základným aktívnym prvkom celej poskytovanej služby. Zabezpečujeme vývoj, výrobu a dohľad čidiel, senzorov, monitorovacích zariadení alebo iných sofistikovaných zariadení naprieč rôznymi sektormi profesného aj bežného života.

Konektivita

Na prenos informácií z koncových zariadení zabezpečujene všetky hlavné typy konektivity využívané pre internet vecí (LoRa, SIGFOX, GSM/3G/4G). Typ konektivity starostlivo vyberáme podľa vhodnosti pre konkrétne riešenie požadovanej služby/ klienta.

Aplikácia / prezentačná vrstva

Základným predpokladom našeho úspechu je schopnosť ponúknuť zákazníkovi prehľadné zobrazenie informácií, buď priamo získaných z koncových zariadení, alebo získaných na základe analýzy získaných dát. Naši zákazníci typicky požadujú aplikáciu dostupnú cez internet, mobilné zariadenie, alebo vytvorenie rozhrania do ich vlastných informačních systémov.

Dohľad a zákaznícky servis

Vedľa vývoja a implementácie koncových zariadení a aplikácií zabezpečujeme zákazníkom aj ich prevádzku, vrátane zákazníckej podpory, dohľadu a servisu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť je nevyhnutným aspektom nami poskytovaných služieb. Pri vývoji koncových zariadení / aplikácií a ich prevádzky vždy odporúčame svojim zákazníkom optimálne bezpečnostné štandardy zodpovedajúcim potrebám klienta.

Riešenie

Smart City

Smart City

Smart City

 • Parkovacie systémy
 • Inteligentné koše
 • Chytré lavičky
 • Chytré osvetlenie
Smart Environment

Smart Environment

Smart Environment

 • Meteorologické stanice
 • Monitoring zrážok
 • Monitoring ovzdušia a prachu
 • Monitoring hluku
Smart Agriculture

Smart Agriculture

Smart Agriculture

 • Monitoring lesných požiarov
 • Sledovanie dobytka
 • Riadenie hnojenia
 • Riadenie zavlažovania
Smart Industry & Logistics

Smart Industry & Logistics

Smart Industry & Logistics

 • Preventívna údržba
 • Sledovanie majetku
 • Meranie spotreby utilít
 • Sledovanie zásielok
Smart Facility Management

Smart Facility Management

Smart Facility Management

 • Bezpečnostné alarmy
 • Dymové alarmy
 • Teplotné alarmy
 • Riadenie vytápania
Smart Homes & Healthcare

Smart Homes & Healthcare

Smart Homes & Healthcare

 • Domáce bezpečnostné alarmy
 • Sledovanie domácich zvierat
 • Monitoring dymu a vytopenia
 • Tlačidlo domácej opatery

Produkty

TreeSmart Bench (tzv. „chytrá lavička“)

TreeSmart Bench spojuje funkčnost, IT technologie, design a maximální využití solárního napájení díky správnému nasměrování solárního panelu.

Každá TreeSmart lavička je originál, neboť konstrukce lavičky a nasměrování panelu je vždy uzpůsobeno umístění lavičky tak, aby byl solární panel vystaven maximálnímu slunečnímu záření a tím co nejefektivněji využit.

bench 2
bench 3

messages.menu.partners

CRA
SimpleCell
O2
ctech
SIG

Kontakty

embed a google map

Česká republika

SmartBridge s.r.o. / SmartBridge Research & Development s.r.o.

 Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha, Česká republika

 info@smartbridge.eu

embed a google map

Slovensko

SmartBridge s.r.o. / SmartBridge Research & Development s.r.o.

Moyzesova 3, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

info@smartbridge.sk 

Kontaktujte Nás